menu

poinek - patryk �mia�owski


  • alias:poinek
  • ko�o: Ko�o PZW nr 30 Tomasz�w Miasto
  • w portalu od: 2012-01-06
  • o sobie : JESTEM POCZ�TKUJ�CYM W�DKARZEM