menu

szimejks - Szymon Patron


  • alias:szimejks
  • ko�o: Ko�o PZW nr 050 Rydu�towy
  • w portalu od: 2009-03-10
  • o sobie : Witam, na �l�sk sprowadzi�em si� we wrze�niu ubieg�ego roku, do ko�a Rydu�towy do��czy�em za spraw� Pana Boles�awa Szyry, mojego s�siada i kolegi po kiju, w marcu bie��cego roku. Wcze�niej w�dkowa�em na podlasiu (pi�kne tereny). Tutaj dopiero zaczynam swoj� przygod� z w�dk�. Oczywi�cie na ryby po�wi�c� ka�d� woln� chwil�. Ryby nr. 1 to dla mnie adrenaLINY :). Nie lubi� ``�mieciarzy``.