menu

spinfish - Jerzy Bajer


  • alias:spinfish
  • ko�o: Ko�o PZW nr 005 Bydgoszcz V
  • w portalu od: 2011-11-18
  • o sobie : W�dkarstwo spinningowe to moja pasja, poniek�d to spos�b na �ycie. W�dkarstwo pozwala oderwa� si� i zapomnie� o problemach dnia codziennego. Wszystkie k�opoty zwi�zane z codzienno�ci� w trakcie w�dkowania nabieraj� innego wymiaru.