menu

janglazik1947 - Jan Glazik


  • alias:janglazik1947
  • ko�o: Ko�o PZW nr 076 Cekcyn
  • w portalu od: 2009-03-07
  • o sobie : Jestem emerytem lubi� ka�d� chwil� woln� sp�dza� nad wod� i nie wa�ne czy ryby bior� czy nie . Nie zabieram ryb , nie jestem ich smakoszem . Kocham ryb� kiedy walczy ze mn�.
    Moja ryba �ycia ci�gle na mnie czeka , a ja na ni� . Drug� moj� pasj� s� kajaki , im po�wi�cam reszt� mojego wolnego czasu.