menu

Skowron20 - Piotr Skowro�ski


  • alias:Skowron20
  • ko�o: Ko�o PZW nr 054 SUM Wyszogr�d
  • w portalu od: 2009-03-03
  • o sobie : Jestem amatorem �owienia sp�awikowego i czasem gruntowego i cieszy mnie ka�da z�owiona ryba w Naszych wodach:) niewiem co mam pisa� wi�c z czasem napisze co� wi�cej:)