menu

koko1802 - Zenon Sagan


  • alias:koko1802
  • ko�o: Ko�o PZW Z�bkowice �l�skie
  • w portalu od: 2009-03-01
  • o sobie : Do ko�a w�dkarskiego nale�� od dziecinnych lat,pocz�tki by�y
    jako m�odociany w�dka� z kart� m�odzie�ow� kt�r� wyrobi�em
    w kole Strzeli�skim ,i do dzisiejszego dnia nadal jestem w�dkarzem w kole do kt�rego traz si� loguj�.