menu

camelot - Maciej Marchwiak


  • alias:camelot
  • ko�o: Ko�o PZW Pleszew
  • w portalu od: 2011-08-08
  • komunikator: Gadu-Gadu 2646863
  • o sobie : Interesuj� si� w�dkarstwem od niepami�tnych czas�w. Do PZW wst�pi�em 1972 r. a wi�c prawie 40 lat sta�u. Uwielbiam polowa� na drapie�niki. Moj� ulubion� metod� jest spining. Ale i nocna zasiadka na suma lub dorodnego leszcza te� ma swoje uroki. Od kilku lat mieszkam i w�dkuj� w Anglii. Jestem cz�onkiem miejscowego klubu ( Holmesdale Angling & Conservation Society ) My�l�, �e niekt�re angielskie uregulowania prawne i pomys�y na dzia�alno�� klubow� warto by przenie�� i na nasze wody. Z g�ry przepraszam! Ale ilekro� czytam regulamin PZW to zachodz� w g�ow�. - Kto to wszystko wymy�li� i czym si� kierowa� ? Komu i czemu to ma s�u�y� ? ....Popieram zasad� ,,Z��w i Wypu��" ale r�wnie� nie widz� nic zdro�nego, by od czasu do czasu zabra� z�owion� rybk� do domu i urz�dzi� mi�� kolacj�. - Wa�ne jest by robi� to z umiarem. - Po prostu m�drze. ....Pozdrawiam wszystkich w�dkarzy, kt�rzy si� wybieraj� na ryby ! ... Nie po ryby !