menu

Zbig28 - Zbigniew Adamczyk


  • alias:Zbig28
  • ko�o: Ko�o PZW nr 028 Dzielnicy Warszawa Ursyn�w
  • w portalu od: 2008-07-02
  • o sobie : Witam !
    Do PZW nale�� od 1966 r. Obecnie emeryt. Moje ulubione �owisko to Jezioro Nidzkie. Darz� je wielkim sentymentem od 35 lat, mimo, �e tzw gospodarka rybacka uczyni�a t� wod� nieomal pustkowiem rybnym. Jednak wspomnienia zwi�zane z tym jeziorem oraz wi�zi kole�e�skie sprawiaj�, �e bywam tam w sumie kilka miesi�cy w roku. Odwiedzam te� inne jeziora oraz Wis��, Narew, Bug i Wkr�. Najcz�ciej spinninguj�, lecz sp�awik, pickerek i feederek nie s� mi obce.
    Marz� mi si� gruntowne reformy w PZW.
    Pozdrawiam Kole�anki i Koleg�w " po kiju ".