menu

floyd41 - Maciej Zieli�ski


  • alias:floyd41
  • ko�o: Ko�o PZW nr 58 Dobre Miasto - Miasto
  • w portalu od: 2009-02-21
  • o sobie : �owi� od 35 lat. Osi�gni�cia tak jak u ka�dego w�dkarza: rosn� w miar� wypitego piwa.