menu

rafal.baca - Rafa� Ka�u�ny


  • alias:rafal.baca
  • ko�o:
  • w portalu od: 2009-02-20
  • o sobie : Witam cho� jestem jeszcze m�odym cz�owiekiem to sta� w�dkarski posiadam ju� spory - w�dkuj� od sz�stego roku �ycia :-) w�dkarstwo to moje hobby, uprawiaj�c je wypoczywam, stosuj� zasad� "no kill" zwan� u nas "z��w i wypu��" - uwa�am �e to przysz�o�� w�dkarstwa w naszym kraju poniewa� je�li nie zaczniemy dba� o nasze wody to pozostawimy je naszym dzieciom i wnukom puste i bezrybne, smutne to, ale prawdziwe niestety :-( nie znosz� tzw. mi�siarstwa oraz �miecenia nad wod�. Uwielbiam po��w odleg�o�ci�wk�, batem oraz feederem w rzece. Moje najwi�ksze dokonanie to karp 8,5 kg z�owiony latem ubieg�ego roku na odleg�o�ci�wk� - oczywi�cie ca�y i zdrowy wr�ci� do wody :-) niestety z braku aparatu nad wod� nie posiadam jego zdj�cia, a szkoda :-(