menu

krzysieksm2 - Krzysztof Smyk


  • alias:krzysieksm2
  • ko�o: Ko�o PZW Bogdanka
  • w portalu od: 2009-02-11
  • o sobie : Jestem w�dkarzem od pi�tego roku �ycia je�li to mo�na nazwa� w tak m�odym wieku w jakim zacz�a moja przygoda z w�dkarstwem dzi�ki starszemu bratu kt�ry mnie zabra� na moja pierwsz� wypraw� teraz te� czasem gdzie� si� wybierzemy na jaka� zasiadk� ale to ju� rzadko .