menu

majap - Andrzej Pszcz�ka


  • alias:majap
  • ko�o: Ko�o PZW nr 118 przy KWK „Murcki”
  • w portalu od: 2011-06-15
  • o sobie : w�dkuj� od 1970 r. , w latach 2010 i 2011 by�em z kolegami w Norwegii na Lofotach w m-cu maju , wspania�e w�dkowanie-polecam!!!Od 2008 roku jestem na emeryturze i dopiero teraz poczu�em uroki w�dkarstwa .