menu

Raptor1981 - Marcin Maciejewski


  • alias:Raptor1981
  • ko�o: KO�O PZW DRW�CA GOLUB- DOBRZY�
  • w portalu od: 2009-02-10
  • o sobie : Moimi ulubionymi metodami po�owu jest spining ( poluje zazwyczaj na z�bacza) oraz metoda gruntowa, kt�r� wykorzystuje w po�owie suma. Najwa�niejszym miesi�cem dla mnie jest lipiec i otwarcie sezonu sumowego. W przysz�o�ci w�dkarstwem chcia�bym zarazi� mojego syna, kt�ry w tej chwili ma dopiero 6 lat, zobaczymy czy po�knie bakcyla.
    Do zobaczenia nad wod� i po�amania kija.
    Pozdrawiam ca�� bra� w�dkarsk� Marcin.