menu

mimrus - Pawe� Nowakowski


  • alias:mimrus
  • ko�o: Ko�o PZW Kamienna G�ra Miasto
  • w portalu od: 2011-05-05
  • o sobie : Jestem m�odym cz�owiekiem ,uwielbiam przebywa� na �onie natury i w�dkowa�, dra�ni mnie k�usownictwo.