menu

majdan88 - Rados�aw Majda�ski


  • alias:majdan88
  • ko�o: Ko�o PZW Gorz�w 01
  • w portalu od: 2011-04-28
  • komunikator: Gadu-Gadu 5499590
  • o sobie : W�dkarstwem pasjonuj� si� od najm�odszych lat :) Ka�dy wolny czas jaki uda mi si� zagospodarowa� staram si� przeznacza� na wyprawy nad wod�. Najcz�ciej �owi� na sp�awik, grunt oraz spining. Tej ostatniej metodzie chc� teraz po�wieci� wi�cej czasu na doszkolenie techniki oraz umiej�tno�ci. Pozdrawiam wszystkich w�dkarzy i �ycz� po�amania kija ! ;)