menu

Przemol34 - Przemys�aw` K.


  • alias:Przemol34
  • ko�o:
  • w portalu od: 2011-04-27
  • o sobie : �owi� od ponad 25 lat g��wnie metod� sp�awikow�. Wr�cz uwielbiam t� metod�. �owi� g��wnie na kanale Gliwickim ze wzgl�du na r�norodno�� ryb i niewielu "�owc�w okaz�w" czyli "elity w�dkarskiej" nazywaj�cej siebie karpiarzami. Tak, nie lubi� tej grupy "w�dkarzy" z r�nych wzgl�d�w ale g��wnie za zarozumia�o�� i syf jaki zostawiaj� w wodzie i nad ni�. Oczywi�ci znam kilku prawdziwych Karpiarzy, kt�rzy szanuj� innych i wod� na kt�rej �owi� i ich te� szanuj�. Tyle o mnie.