menu

JAQU - JACEK WR�BEL


  • alias:JAQU
  • ko�o: Ko�o PZW nr 17 Mszczon�w
  • w portalu od: 2011-04-15
  • o sobie : Do PZW nale�� od 1992 roku, od roku 1994 startuj� w zawodach w�dkarskich we wszystkich dyscyplinach. W�dkuj� odk�d pami�tam. Najwi�ksz� moj� pasj� w�dkarsk� jest spinning a rybami dorsze,okonie i szczupaki. Po�wi�cam im ka�d� woln� chwil� i stale si� od nich ucz� pokory.
    Bardzo lubi� �owi� z ��deczki, wypady z przyjaci�mi......i uwielbiam nocne po�owy.