menu

barrakuda81 - Piotr Zygmunt


  • alias:barrakuda81
  • ko�o:
  • w portalu od: 2011-04-03
  • o sobie : "Naszym podstawowym obowi�zkiem w stosunku do naszych m�odszych braci jest niekrzywdzenie ich, jednak poprzestanie na tym to nie wszystko. Mamy wa�niejsz� misj� - s�u�y� im pomoc�, kiedykolwiek b�d� jej potrzebowa�."