menu

szymon71 - Sylwester Szyma�ski


  • alias:szymon71
  • ko�o: Ko�o PZW Lublin Miasto
  • w portalu od: 2011-03-26
  • o sobie : Nazywam si� Sylwester Szyma�ski i z racji swojego miejsca zamieszkania w�dkuj� g��wnie na wodach woj. lubelskiego. To co najbardziej mnie w tek chwili interesuje to spining (g��wnie sandacze) ale nie stroni� r�wnie� od wyjazd�w na sp�awik (koluchy, liny) lub na poczciwy grunt (karpie, karasie). Jestem in�ynierem ochrony �rodowiska i z racji wyuczonego zawodu interesuj� si� r�wnie� ochron� i zagospodarowaniem w�d. W�dkarstwo traktuj� jako mi�� form� sp�dzania wolnego czasu i raczej obce mi s� zawody w�dkarskie i zwi�zana z tym rywalizacja. To ma by� prawdziwa przyjemno��.