menu

lorak - Karol Budynek


 • alias:lorak
 • ko�o: Ko�o PZW nr 26 Urz�d Miejski w Kole
 • w portalu od: 2008-02-10
 • o sobie : Jestem facetem w �rednim wieku.
  Od urodzenia mieszkam w Kole (niewielkie miasto w Wielkopolsce ).
  Jak tylko czas pozwala, uciekam z miasta na �ono natury, gdzie w ciszy i spokoju po�wi�cam si� w�dkowaniu.
  Przez wiele lat by�em zwolennikiem metody sp�awikowej czy gruntowej, ale kiedy kilka lat temu kolega zaprosi� mnie na wsp�lne "spinningowanie", stwierdzi�em, �e to mnie kr�ci najbardziej.
  Czasem, �eby nabra� dystansu do spinningu, zasiadam na bia�� ryb�, �eby ponownie wr�ci� do spinningowych w�dr�wek.
  �owi� g��wnie dla przyjemno�ci, wi�c z�owione przeze mnie okazy po zrobieniu fotki najcz�ciej wracaj� do wody.
  Nienawidz� k�usownictwa i za�miecania �rodowiska.