menu

sliwka15 - Dawid �liwi�ski


  • alias:sliwka15
  • ko�o: Ko�o PZW Pilczyce Wroc�aw
  • w portalu od: 2011-01-30
  • o sobie : choruj� na nie uleczaln� chorob� , podobnie jak wszyscy u�ytkownicy tego portalu :)
    Sekretarz ko�a PZW PILCZYCE WROC�AW.