menu

edyta35 - edyta skwierawska


  • alias:edyta35
  • ko�o:
  • w portalu od: 2011-01-09
  • o sobie : W�dkuje od 15 lat, tym hobby zarazi�am si� od m�a. Ka�d� woln� chwile sp�dzam nad jeziorem, zim� i latem. Nie �owie na wodach PZW tylko na jeziorach dzier�awionych lub nale��ce do Gospodarstw Rybackich.