menu

Profesor - Wiesiek Tomkiewicz


  • alias:Profesor
  • ko�o: Ko�o PZW nr 054 SUM Wyszogr�d
  • w portalu od: 2008-12-31
  • o sobie : W�dkuj� od niepami�tnych czas�w!? Mam ju� pewne osi�gni�cia i cho� chwilowo z braku czasu od�o�y�em moje hobby do lamusa to od wiosny mam zamiar do niego POWR�CI�.
    Pozdrawiam wszystkich !