menu

von_trzmielke - Gerard Trzmielewski


  • alias:von_trzmielke
  • ko�o: Ko�o PZW nr 09 Widok Skierniewice
  • w portalu od: 2008-12-28
  • o sobie : Emeryt - du�o wolnego czasu.