menu

Tomekoo - Tomek Macio�ek


  • alias:Tomekoo
  • ko�o: Ko�o PZW nr 125
  • w portalu od: 2010-10-01
  • o sobie : "...
    Kto� , kto twierdzi , �e rzeka nie ma dla niego �adnych tajemnic , jest albo Bogiem , albo g�upcem ..." Powiedzie� :"Id� nad rzek� "-bez nazw i bli�szych okre�le� , mo�e tylko w�dkarz , kt�ry swoj� rzek� odnalaz�.I z regu�y pozostaje jej wierny ."Cyt. Marek Szyma�ski