menu

pawelbrzeski4 - Pawe� Brzeski


  • alias:pawelbrzeski4
  • ko�o:
  • w portalu od: 2010-09-28
  • o sobie : Cze�� jestem Pawe� pochodz� z Pruszcza gda�skiego ale wi�kszo�� swojego �ycia sp�dzi�em w borach tucholskich niedaleko �adnego miasta Osiek z pi�knymi jeziorami Ka��bie Czarne P�nocne i Czarne Po�udniowe a tak�e bardzo blisko jezioro G�uche o krystalicznie czystej wodzie okolica w og�le obfituje w liczne jeziora schowane w lasach. Od najm�odszych lat interesuje si� w�dkarstwem amatorskim ale ostatnimi czasy chcia�bym wskoczy� na wy�szy szczebel:) pozdrawiam