menu

kamil11269 - Kamil Skwara


 • alias:kamil11269
 • ko�o: Ko�o PZW Ryman�w
 • w portalu od: 2010-08-24
 • komunikator:
 • o sobie : Tester sprz�tu firmy York oraz kulek Feeder Bait. Od stycznia 2016 wsp�pracuj� ze sklepem w�dkarskim z Brzozowa: http://www.markomserwis.sklepna5.pl/
  Opr�cz w�dkarstwa interesuj� si� pi�k� no�n�. Broni� w klubie LKS Iwonka Iwonicz. Moja ulubiona ryba to karp. Jak na razie najwi�ksze ryby jakie uda�o mi si� przechytrzy� to: amur - 93 cm i waga 10,50 kg oraz karp 11 kg i 80 cm d�ugo�ci. Mam 17 lat. Na rzekach �owi� metod� spinningow�. Najch�tniej odwiedzam stawy, wyrobiska, jeziora i zbiorniki zaporowe, w kt�rych mo�na z�owi� karpia. Je�eli chodzi o spinning to preferuj� �owienie pstr�g�w i kleni.
  Zapraszam r�wnie� na Fan Page na facebooku, kt�ry prowadz�: facebook.com/WedkarstwoPodkarpacie?ref=hl oraz stron� http://wedkarstwopod.blogspot.com/

  Sukcesy na forum wedkuje.pl:
  - IV miejsce - "Konkurs z firm� Robinson",
  - II miejsce - "Konkursu z firm� Multico",
  - II miejsce - "Konkurs z okazji 10000 lajk�w!",
  - V miejsce - "Konkurs dla grupy KR-FISHING!",
  - III miejsce - "konkursu z firm� Robinson!",
  - II miejsce - "Konkurs dla cz�onk�w grupy Robinson!",

  Sukcesy w zawodach w�dkarskich:
  - 04.05.2014 rok - 1 miejsce - "Mistrzostwa Ko�a" w w�dkarstwie sp�awikowym (kat. junior),
  - 28.09.2014 rok - IV miejsce (w�r�d senior�w) - "Zawody zako�czenia sezonu",