menu

sotomm - Marcin Sotomski


  • alias:sotomm
  • ko�o: Ko�o PZW nr 032 Sztab Generalny WP Warszawa
  • w portalu od: 2010-08-15
  • o sobie : Witam na moim blogu.Kart� posiadam od sierpnia 2010.Dzi�ki w�dkuj�.pl du�o ju� si� dowiedzia�em.Teraz sprawdzam w praktyce "wch�oni�t�"teorie :)Preferuj� �owienie gruntowe i spinning.Nie przepadam za rybami w formie jedzenia wi�c catch&release jest jak by "odruchem naturalnym". Osobi�cie nie pot�piam zabierania ryb kt�re kto� z�apie,poniewa� po to si� p�aci sk�adki,�eby PZW przeznacza�o je mi�dzy innymi na zarybianie.Co za tym idzie uwa�am za nie na miejscu komentarze typu "�adna rybka,mam nadziej� �e wr�ci�a do wody" .Oczywi�cie pod warunkiem �e jest to ryba wymiarowa i nie zosta�a z�apana w jej okresie ochronnym.Najbardziej dra�ni mnie k�usownictwo i za�miecanie.Najwi�ksz� jak do tej pory ryb� z�apan� przeze mnie by� Sum 106 cm. Z�owiony jako przy��w w trakcie "boleniowania"
    Pozdrawiam koleg�w �owc�w :)