menu

adler - Krzysztof Or�owski


 • alias:adler
 • ko�o: Ko�o PZW Strzelce Opolskie - Miasto
 • w portalu od: 2008-11-28
 • komunikator:
 • o sobie : Mam 60- ponad lat,w�dkarzem jestem od 27-lat.Powiecie co to jest, fakt jeste�cie wi�kszo�� d�u�ej sta�em.Mam na swoim koncie w�dkarskie sukcesy i pora�ki jak ka�dy,czyli nie odbiegam od reszty.Preferuj� w�dkarstwo gruntowe oraz sp�awikowe,teraz dosz�a fascynacja w�dkowania metod� muchow�. Gdzie najlepiej na Odrze, Nysie K�odzkiej, gdy� rzeka jest nieobliczalna i uczy pokory. W swoim kole tj. Strzelce Op. - Miasto - staram si� aktywnie dzia�a� i wspomaga� zarz�d w jego pracach.


  Podaj� Sw�j kontakt na e- mail i tel.
  / adres e-mail : korlowski2@o2.pl / tel. 661083070.  Zapraszam tak�e do odwiedzania naszej strony na adres :
  http://www.pzw.org.pl/521/
  oraz :
  http://www.strzelceopolskie.wedkuje.pl/media/index.php?MediumID=483