menu

Thomas67 - Tomasz �


  • alias:Thomas67
  • ko�o: Ko�o PZW nr 126 Szamotu�y SUM
  • w portalu od: 2010-07-27
  • o sobie : Witam.
    Gdy to pisa�em mia�em jeszcze 42 lata. Ryby pasjonowa�y mnie od dziecka, pierwsze �apane pami�tam w starej cegielni.
    W�dkuj� raczej na grunt i spining.
    Lubi� akwarystyk�, w�dkarstwo, prac� w ogrodzie, s�owem przyrod� :)