menu

Zibi60 - Zbigniew Sobierajski


  • alias:Zibi60
  • ko�o: Ko�o PZW Huta Oko�
  • w portalu od: 2010-07-19
  • o sobie : W�dkowaniem zarazi� mnie wujek gdy mia�em 14 lat. Pr�bowa�em wielu metod i technik, ostatnio najcz�ciej spinninguj� z �odzi na zbiorniku zaporowym Poraj. Od 2000 roku pracuj� spo�ecznie w zarz�dzie Ko�a PZW "Oko�" a od 2009 jestem sekretarzem Okr�gowego S�du Kole�e�skiego.    "Zwi�zek opiera dzia�alno�� na pracy spo�ecznej swych cz�onk�w"