menu

darekgliwice - Dariusz Donczew


  • alias:darekgliwice
  • ko�o: Ko�o PZW K�dzierzyn-Ko�le Azoty
  • w portalu od: 2008-11-21
  • o sobie : witam , w�dkowaniem zajmuj� si� od pocz�tku lat 80-tych ubieg�ego wieku, osi�gni�� niestety brak, ale my�l� �e kiedy� los i do mnie u�miechnie si� ;)