menu

wifer - Wies�aw Furma�ski


  • alias:wifer
  • ko�o: Ko�o PZW nr 18 Le�ajsk Miasto
  • w portalu od: 2008-11-16
  • o sobie : Je�eli chcesz wiedzie� gdzie i jak w�dkuj� zagl�dnij do Le�ajska