menu

wiech - wiesiek Pawluk


  • alias:wiech
  • ko�o: Ko�o PZW Bia�ystok Miasto
  • w portalu od: 2010-06-13
  • o sobie : in�ynier budowlany, pracuj�cy emeryt, po 30. latach przerwy wznowi�em przynale�no�� do Zwi�zku i w�dkowania, zainteresowania - motoryzacja, fotografia