menu

niedzwiedz - Krzysztof Och�duszko


  • alias:niedzwiedz
  • ko�o:
  • w portalu od: 2008-11-14
  • o sobie : witam bra� w�dkarsk�! pisz�c mo�liwie kr�tko: jestem wci�� doskonal�cym swoje umiej�tno�ci w�dkarzem dlatego licz� na mo�liwo�� czerpania wiedzy na temat po�owu ryb oraz dzielenia si� swoj� z kolegami i kole�ankami po kiju! jestem cz�onkiem zrzeszonym w kole PZW Sosnowiec ��cz� w�dkarskie pozdrowienia!