menu

skruczstogi - Jolanta Przybylska


  • alias:skruczstogi
  • ko�o: Ko�o PZW nr 023. Zarz�d Portu Gda�sk S.A.
  • w portalu od: 2010-06-10
  • o sobie : Jestem na emeryturze i dlatego cz�so je�d�� na dzia�k� nad jezioro.,a �e mam je pod samym nosem to cz�so w�dkuj� na s�awik i koszyczek.Mia�am par� du�ych okaz�w leszczy i w�gorze.M�j lin wa�y� 1,60kg ,a w�gorz 1,40 kg.Pozdrawiam w�dkarzy i �ycz� po�amania kija :)W tym roku mia�am ju� pi�knego leszcza(1,70kg ilina 40 cm)Poluj� na w�gorza ,ale jak na razie bez efekt�w.