menu

Adam30B - Adam Banasik


  • alias:Adam30B
  • ko�o:
  • w portalu od: 2010-06-02
  • o sobie : Mieszkam w B�dzinie nad Czarn� Przemsz�.Swoj� przygod� z w�dkarstwem zacz��em na Dunajcu gdy by�em jeszcze bardzo ma�y i tak mi ju� zosta�o. Najbardziej interesuje mnie sztuczna mucha oraz spinning i po��w t� metod� r�nych gatunk�w ryb nie tylko drapie�nych na ma�ych i �rednich rzekach,zbiornikach zaporowych i r�nego rodzaju stawach i jeziorkach.Od czasu do czasu te� ale rzadziej metoda sp�awikowa.Na tej p�aszczy�nie mam te� najwi�ksze osi�gni�cia.Uwielbiam spacerowa� z w�dk� nad wod�,odkrywa� nowe miejsca,fotografowa� ryby i przyrod�,�owi� dla przyjemno�ci,bez wzgl�du na to czy mam kontakt z ryb� czy te� nie jestem zadowolony z wypadu nad wod�.Od czasu do czasu lubi� pomajsterkowa� i wykona� w�asnor�cznie jakiego� woblerka,jiga poza tym kr�ce sobie r�nego rodzaju muchy na kt�re zreszta tylko �owi� i mam znakomite wyniki.Ponadto uwielbiam te� starszy sprz�t z tamtych lat w�dki i ko�owrotki do kt�rych mam sentyment i u�ywam ich do dzi� �owi�c na nie z najwi�ksz� przyjemno�ci�.Ch�tnie poznam kompana z mojej okolicy do wsp�lnych wypad�w na okoliczne rzeczki i r�nego rodzaju zbiorniki ze sztuczn� much� i spinningiem.Pozdrawiam wszystkich i �ycz� wspania�ych sukces�w.