menu

andbed6 - Andrzej Bednarczyk


  • alias:andbed6
  • ko�o: Ko�o PZW Nr 23 IKAR przy Jednostce Wojskowej w Radomiu
  • w portalu od: 2010-05-07
  • o sobie : Witam Interesuje si� w�dkarstwem od 3 lat. Mam na koncie niewiele rybek ale mam nadzieje, �e wkr�tce to si� zmieni. Konto na portalu za�o�y�em po to by dowiedzie� si� wi�cej o rybach, �owiskach oraz podyskutowa� z innymi na ich temat. Moimi ulubionymi metodami po�owu s� spining i grunt. Opr�cz w�dkarstwa interesuje si� motoryzacj�, lubi� jazd� na rowerze, gra� w siatk�wk�, pi�k� no�na itp. Nale�� do Skaut�w Europy.