menu

prezesik1983 - �ukasz Waliszewski


  • alias:prezesik1983
  • ko�o: Ko�o PZW ��czyca
  • w portalu od: 2010-04-28
  • o sobie : Jestem �ukasz, w�dkarstwo w moim �yciu jest jak choroba, kt�ra nie mija :))) �owi� ryby odk�d pami�tam ... i �owi� b�d�!!!