menu

tomuszy - Tomasz Muszy�ski


  • alias:tomuszy
  • ko�o: Ko�o PZW Miejskie nr 1 P�ock
  • w portalu od: 2008-10-27
  • komunikator: Gadu-Gadu 2991662
  • o sobie : Nazywam si� Tomasz. Od dziecka czyli prawie od 36 lat �owi� ryby najpierw pod okiem taty - teraz juz samodzielnie.
    Moje ostatnie osi�gni�cia to szczupak 4,5 kg oraz karp 13,2 kg.
    Mam nadzieje �e wszyscy zainteresowani w�dkowaniem odezw� si� w celu wymiany do�wiadcze� zw�aszcza karpiarze, kt�rych w ci�gu ostatnich lat przybywa- ja nie ukrywam te� �owi� 2 lata przede wszystkim karpie. Wi�c prosz� wypowiadajcie si�. Stworzy�em blog poniewa� nurtuje mnie coraz wi�ksze k�usownictwo - wi�c prosz� macie jakie� sygna�y wiecie co� dajcie zna� a razem b�dziemy mogli przeciwdzia�a� narastaj�cemu zjawisku jakim jest k�usownictwo.