menu

plewka - henryk sieczka


  • alias:plewka
  • ko�o: Ko�o PZW RELAKS Wa�cz
  • w portalu od: 2010-04-04
  • o sobie : Bardzo lubi� poznawa� nowe �owiska i akweny , w kt�rych mo�na �owi� ryby. Jestem zwolennikiem "z��w i wypu��", nie toleruj� pseudo w�dkarzy "mi�siarzy". Cz�sto zwracam uwag� na zebraniach naszego ko�a, by inni koledzy r�wnie� zauwa�ali ten problem. Jestem 25-letnim cz�onkiem PZW. W�dkuj� dla przyjemno�ci i tym bakcylem zarazi�em rodzin�: �on� i c�rki, kt�re te� �owi�.Bardzo zwracam uwag� na czysto�� wok� stanowisk w�dkarskich. To jest problem prawie 70% w�dkuj�cych,kt�rzy nie zabieraj� ze sob� swoich �mieci.Apel do wszystkich w�dkarzy i u�ytkownik�w stanowisk w�dkarskich - w�dkuj i wypoczywaj w czystym �rodowisku.