menu

1950W�odek - W�odzimierz Dziewulski


 • alias:1950W�odek
 • ko�o: Ko�o PZW nr 003 Dz. Warszawa Mokot�w
 • w portalu od: 2010-03-16
 • o sobie : �owi� ryby 42 lata, wi�c pami�tam czasy kiedy ryby w Polskich wodach by�o w br�d.
  Jestem w�dkarzem amatorem.
  Interesuj� mnie po�owy sp�awikowe i spiningowe, sprz�t przyzwoity ale nie wyrafinowany.
  �owi� g��wnie w kraju, ale te� troch�:
  - w Szwecji- jeziora przep�ywowe powy�ej Sztokholmu,
  - Norwegii - rzeki i jeziora w promieniu 100 km od Oslo, oraz
  wyspa Smola,
  - Anglii po�udniowej. Je�li kto� z koleg�w ma do�wiadczenia z
  �owienia w niekomercyjnych �owiskach Anglii po�udniowej to
  ch�tnie poczytam na ten temat.