menu

glacjan76 - Pawe� Pop�awski


  • alias:glacjan76
  • ko�o: Ko�o PZW nr 049 Pozna� Rogalik
  • w portalu od: 2010-03-14
  • o sobie : W�dkuj� od przesz�o 20 lat r�nymi metodami, na r�nych �owiskach. Do moich osi�gnie� mog� zaliczy� mi�dzy innymi to, �e zarazi�em moim hobby �on� :D