menu

Artur z Ketrzyna - Artur Sad�owski


  • alias:Artur z Ketrzyna
  • ko�o: Ko�o PZW nr 57 K�trzyn Miasto
  • w portalu od: 2010-02-21
  • o sobie : Nazywam si� Artur Sad�owski. W�dkarstwem zajmuj� si� od dziecka i jest to moja pasja.
    Obecnie jestem prezesem Ko�a PZW nr 91 K�trzyn - "Mazury", kt�re ma na celu poprawi� warunki uprawiania amatorskiego po�owu ryb na w�dk� na wodach PZW w Powiecie K�trzy�skim. I w�a�nie na to przeznaczamy pieni�dze ko�a. Prowadzimy dodatkowe zarybienia podchowanym materia�em ryb, budujemy dojazdy do jezior, k�adki w�dkarskie. Wsp�pracujemy z samorz�dami lokalnymi.
    Zapisuj�c si� do Nas, nie p�acisz wi�cej ni� w innym kole PZW, a zyskujesz zadbane wody.
    kontakt: 510306896