menu

witiakwicol1 - Witold Mierzcha�a


  • alias:witiakwicol1
  • ko�o: Ko�o PZW �ywiec Miasto
  • w portalu od: 2010-02-06
  • o sobie : Nazywam Witold Mierzcha�a.
    Jestem zwyk�ym polakiem lubi�cym odpoczynek nad wod�.
    My�l� �e �ycie dopiero poka�e czego dokonam jak si� uda.
    Lubi� fotografi�,w�dr�wki po g�rach oraz dobr� zabaw�.