menu

dendrobena - Lucyna W�growska


  • alias:dendrobena
  • ko�o: Ko�o PZW nr 10 Lokator
  • w portalu od: 2010-02-03
  • o sobie : W�dkowali moi rodzice.Po wyj�ciu za m�� za w�dkarza i dzia�acza przysz�a kolej na mnie.W�dkuj� oczywi�cie rekreacyjnie.Przez pewien czas by�am cz�.zarz�du w kole 168 "Chrobry"pe�ni�c w nim funkcje gospodarza ko�a. Posiadam licencj� s�dziego kl.okr�gowej.Moja ulubiona metoda �owienia to bacik 7- ka.Nie znosz� pseudo- w�dkarzy i ba�aganiarzy. Z�owione ryby w wi�kszo�ci przypadk�w wypuszczam. Czasem zabior� co� na z�b.