menu

Blitz - Maciej �uber


  • alias:Blitz
  • ko�o: Ko�o PZW nr 004 Dzielnicowe Warszawa Praga Po�udnie
  • w portalu od: 2010-01-08
  • o sobie : Witam, najcz�ciej mo�na mnie spotka� z lekkim spinningiem na rzece Omulew w poszukiwaniu klenia, jazia, czasem okonia, lub na rzece Narew z grunt�wk� lub spinningiem. Cz�sto �owi� w okolicach Olsztyna, w jeziorze Barto�t Wielki, jez. Tumia�skie. Zapraszam r�wnie� ch�tnych na wsp�lny spinning na wysoko�ci mostu Siekierkowskiego    Oferta dla �eglarzy, armator�w, poszukiwaczy przyg�d na wodzie, zar�wno na mazurach jak i wodach morskich: http://www.nazagle.pl/s178