menu

ryukon1975 - Krzysztof Kloc


 • alias:ryukon1975
 • ko�o:
 • w portalu od: 2010-01-04
 • o sobie : Mam 45 lat,w�dkarstwo to moje hobby od 8-go roku �ycia. W�dkuj� g��wnie na pi�knej rzece.
  Stosowane metody to feeder i spinning. Moje ulubione gatunki :brzana, �winka, kle�, ja�, bole�, szczupak czasem w�gorz czy leszcz.
  W�dkuj� blisko 30 lat, w tym czasie uda�o mi si� z�owi� sporo ryb spe�niaj�cych normy medalowe. By�y to g��wnie brzany, ale te� �winki, klenie, jazie i inne.

  Spok�j, cierpliwo��, skromno��, szacunek do przyrody i wiedza w tematyce w�dkarskiej to cechy w�dkarza. Takim w�dkarzem chc� by�, jeszcze nie zawsze mi to wychodzi.:)


  :) to dystans do rzeczywisto�ci bo bez niego w tym kraju, nad tymi wodami.......