menu

borovik szl - Andrzej Radzio


 • alias:borovik szl
 • ko�o:
 • w portalu od: 2008-10-01
 • komunikator:
 • o sobie : W�dkuj� "od dziecka". Uczestniczy�em, organizowa�em zawody, wycieczki w ko�ach w�dkarskich zak�ad�w pracy, w kt�rych pracowa�em. Po przez wszystkie szczeble w kole awansowa�em dwukrotnie na prezesa dw�ch r�nych k� w�dkarskich. Za spo�eczny wk�ad dla rozwoju w�dkarstwa PZW uhonorowa� mnie srebrn� odznak�. Ryb z�owi�em wiele. Mam cz�sto okazj� moczy� kijka w wielu akwenach, na kilku kontynentach. Ostatnie lata w Norwegii. Preferuj� spining ale nie pogardz� sp�awikiem, grunt�wk� czy drgaj�c� szczyt�wk�. Oczywi�cie, w zale�no�ci od warunk�w �owiska.
  Kupi�em i przysposabiam do w�asnych potrzeb pe�nomorsk� ��d�.
  Stacjonuj� na Martwej Wi�le, ostatnio na jej uj�ciu, w rejonie Twierdzy Wis�ouj�cie.
  Pr�buj� pozna� nowe �owiska, ryby, metody.
  Ganiam troch� za dorszem metod� spinningow�.
  Ostatnio zacz��em trollingowa� na Martwej, �mia�ej Wi�le, Zatoce Gda�skiej.
  Aktualizuj�c info:
  Dorsz - 88cm/7015gr z w�asnej �odzi na Zatoce Gda�skiej spinning, Relaks 4L
  Sum - 1,5m/20kg w trolingu, na wobler G�rala - Martwa Wis�a
  Sandacz - 75cm/4kg - Martwa Wis�a - spin z opadu