menu

magnez - Krzysztof Grzegorczyk


  • alias:magnez
  • ko�o: Ko�o PZW Lubart�w Staw
  • w portalu od: 2009-10-05
  • o sobie : W�dkarstwem zajmowa�em si� jako dzieciak i podlotek, potem mia�em kilka lat przerwy. Obecnie od nowa poznaje arkana tego hobby.
    Od wielu lat zajmuje si� czynnie ochrona �rodowiska (nie myli� z g�upi� ekologi� polegaj�c� na przykuwaniu si� do drzew). Dzia�am w stowarzyszeniach ekologicznych , zawodowo tak�e jestem zwi�zany z ochrona �rodowiska.